Persbericht VPTZ Noordoost Friesland

,,Zorgvuldigheid en menselijkheid staat bij ons voorop”

DOKKUM – Als het sterven van een zieke nadert kunnen naasten een beroep doen op vrijwilligers van de VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg) om overdag of ’s nachts bij het bed van hun geliefde te waken. Zo bieden de naasten zichzelf de mogelijkheid om in deze zo intensieve tijd goed te slapen, zodat ze er de volgende dag gewoon weer kunnen zijn. De angst dat iemand alleen komt te overlijden kan met de inzet van VPTZ weg worden genomen. Ook in Corona-tijd kan er een beroep gedaan worden op de vrijwilligers. ,,Juist in deze tijd blijkt hoe belangrijk ons werk is. Niemand zou alleen moeten sterven. Wij willen graag dat mantelzorgers ons weten te vinden, en dat ze weten dat wij ook nu, juist nu, inzetbaar zijn. Dat we ER gewoon ZIJN.”

Ankie van der Veen en Lysbeth Vellinga zijn de coördinatoren van VPTZ Noordoost Friesland. Zij staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar voor het contact met naasten en vrijwilligers. Corona heeft hun werk lastiger gemaakt. ,,In het begin waren we heel erg zoekende. Hoe konden we ervoor zorgen dat vrijwilligers toch hun werk zouden kunnen doen, zonder dat zij gevaar liepen corona te krijgen? We hebben de zorgvuldigheid enorm in acht genomen. Maar de menselijkheid van het werk vinden we minstens zo belangrijk”, vertelt Lysbeth. Sommige vrijwilligers kozen ervoor om tijdelijk niet of minder inzetbaar te zijn, bijvoorbeeld omdat zijzelf of familieleden tot een risicogroep behoren. Andere vrijwilligers lieten juist weten wel extra oproepen te willen doen.

Coronatesten

Om de veiligheid van de vrijwilligers zo goed mogelijk te kunnen garanderen heeft VPTZ besloten om vrijwilligers niet te laten waken bij mensen die corona hebben. Van mensen die klachten hebben waarbij de symptomen lijken op die van corona wordt gevraagd een coronatest af te nemen. ,,Dat voelt heel naar om dat te vragen van mensen die terminaal zijn. Maar wij hebben de taak onze vrijwilligers te beschermen. Gelukkig wordt dat goed begrepen door de mensen die de hulpvraag doen”, aldus Ankie. ,,De één kiest er vervolgens voor om wél een coronatest af te laten nemen, de ander besluit dan toch om verder geen beroep meer op ons te doen.”

De grootste uitdaging voor vrijwilligers zit momenteel in het zo menselijk mogelijk blijven in het contact naar de hulpvrager en diens naasten. ,,Als je gaat waken kun je geen anderhalve meter afstand bewaren van de persoon over wie je gaat waken. Het gebeurt soms gewoon dat een vrijwilliger de hand vastpakt van iemand die terminaal is. Wij zullen nooit tegen onze vrijwilligers zeggen dat ze dat niet mogen doen. De vrijwilliger maakt daarin dan zelf zijn of haar eigen keuzes. Wij begrijpen het heel goed dat zoiets gebeuren kan”, vertelt Lysbeth.

Nieuwe vrijwilligers nodig

VPTZ Noordoost Friesland heeft gedurende 2020 al meer hulpvragen ontvangen, dan in heel 2019. Doordat niet alle vrijwilligers nu in te zetten zijn – bijvoorbeeld wanneer iemand zelf in afwachting is van een testuitslag of omdat een familielid corona-achtige klachten heeft – hebben de coördinatoren al hulpvragen moeten weigeren. Nieuwe vrijwilligers zijn daardoor altijd welkom bij wat Ankie en Lysbeth ‘de VPTZ-familie’ noemen. ,,Nieuwe vrijwilligers volgen altijd eerst een cursus voordat ze ingezet worden naast iemands bed.”

Lysbeth en Ankie willen nogmaals benadrukken hoe belangrijk het werk van de VPTZ is. ,,Ons werk is enorm dankbaar en waardevol. We bieden mensen rust in hun laatste levensfase, we ontzorgen mantelzorgers die soms echt op het tandvlees lopen. Veel mantelzorgers bellen pas wanneer ze er echt finaal doorheen zitten. Dat er dan een vrijwilliger komt die zegt: ga maar slapen, ik maak je wakker als het nodig is, dat doet enorm veel voor deze mantelzorgers.” 

Nieuw kantoor

Door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen kon de VPTZ geen gebruik meer maken van de vergadermogelijkheden die ze hadden in verzorgingshuis Dongeraheem. Tijdelijk kon gebruikt gemaakt worden van een ruimte in een kerk in Dokkum, maar dat bleek niet ideaal. Sinds september heeft de VPTZ een eigen kantoorruimte in Bedrijvencentrum Dokkum aan de Hendoweg 3. ,,Hier kunnen we – op veilige afstand van elkaar – ons werk doen en onze vrijwilligers ontvangen die zo nu en dan even hun verhaal kwijt moeten. We zijn heel blij met deze ruimte!” besluiten Ankie en Lysbeth.

Wilt u meer informatie over dit bijzondere vrijwilligerswerk of gebruik maken van de diensten van VPTZ? Neem dan contact op met 06-22141296 of 06-12067950 of info@vptz-nofriesland.nl 

Ankie (links) en Lysbeth zijn de coördinatoren van VPTZ Noordoost Friesland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *